Wie is Pott Expertise


Pott Expertise is een eenmansbedrijf. Dat betekent dat alle dossierinhoudelijke werkzaamheden binnen Pott Expertise worden uitgevoerd door ondergetekende, drs. Nikolai Pott.

Inmiddels combineer ik al jarenlang mijn kennis en ervaring op het gebied van de bedrijfseconomie met die als expert op het vlak van de personenschade. Hoe dit zo is gekomen? Hieronder is een kort overzicht weergegeven van mijn loopbaan tot nu toe.

In 1994 studeerde ik af als bedrijfseconoom aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na mijn dienstplicht te hebben vervuld, nam ik vervolgens aan het begin van 1996 deel aan de eerste postdoctorale opleiding tot letselschaderegelaar van de stichting Mount Everest, onderdeel van Academische Opleidingen Groningen.

In het kader van de opleiding tot letselschaderegelaar, begon ik op 1 juni 1996 met mijn werk bij Centraal Beheer Personenschade in Apeldoorn, dat sinds 1998 onderdeel uitmaakt van Achmea Personenschade. Nog altijd ben ik van mening dat het werken op deze afdeling een ideale en bovendien uiterst plezierige leerschool is geweest.

Nadat ik bij Achmea Personenschade de nodige ervaring had opgedaan, onder andere in de groep waarin de toekomstschades werden behandeld, was ik toe aan een volgende stap. Deze zette ik in 2001, toen ik als expert personenschade voor het toenmalige Van Kouterik & Partners uit Veenendaal ging werken.

Bij Van Kouterik & Partners (tegenwoordig Van Kouterik Personenschade) kreeg ik in 2002 de mogelijkheid om mijn bedrijfseconomische kennis en vaardigheden op het gebied van de letselschade naar een hoger niveau te tillen. Gedurende negen maanden was sprake van een soort van samenwerking met drs. M.J. van der Eijk van Van Dalen & Van der Eijk B.V. uit Amersfoort. Zodoende leerde ik de fijne kneepjes van de relevante bedrijfseconomische aspecten van letselschades van zelfstandig ondernemers. Deze kennis bouwde ik nadien uit middels het verrichten van een zeer groot aantal analyses inzake schades van zelfstandig ondernemers.

Behalve op de analyse, de regeling en de advisering op het vlak van van schades van ondernemers, legde ik mij in de loop der jaren tevens toe op het vervaardigen en beoordelen van A-letselberekeningen, zowel op het vlak van letselschades als op dat van overlijdensschades. Ook hier bleek de affiniteit met cijfers en berekeningen, en uiteraard ook mijn bedrijfseconomische achtergrond, van toegevoegde waarde te zijn.

Per 1 januari 2008 ben ik gaan werken voor Cordaet Personenschade B.V. uit Ede. De inhoud van mijn werk veranderde echter niet. Nog steeds legde ik mij voornamelijk toe op het analyseren en regelen van zelfstandigenschades en het beoordelen en vervaardigen van actuariële schadeberekeningen. Meer en meer bekroop mij echter het idee dat ik mij echt uitsluitend wilde gaan bezighouden met datgene waarmee ik bij uitstek een toegevoegde waarde meen te hebben voor mijn opdrachtgevers. Bovendien wilde ik dat doen in een setting die geheel is toegespitst op de specifieke aard van mijn werk en op mijn eigen manier van werken. Zodoende ontstond het idee voor Pott Expertise. Een idee dat per 1 april 2010 realiteit werd.

Binnen Pott Expertise heb ik jarenlang de regeling van schades van ondernemers gecombineerd met het verrichten van bedrijfseconomische analyses en het maken en beoordelen van schadeberekeningen inzake het verlies van arbeidsvermogen. Mede als gevolg van een in omvang te zeer toenemend werkaanbod, is de focus per 1 januari 2016 echter nog meer komen te liggen op de bedrijfseconomische analyses en de overige advisering met betrekking tot de schade wegens verlies van arbeidsvermogen van ondernemers. Werk dat ik met veel plezier en toewijding uitvoer.