Dienstverlening Pott Expertise   Ja   Nee 
Bedrijfseconomische analyses in zelfstandigenschades  X   
Het voeren van besprekingen in het kader van bedrijfseconomische analyses in zelfstandigenschades  X   
Quick-scans van financiële stukken in zelfstandigenschades  X   
Beoordelen van aanwezige en/of benodigde financiële stukken in zelfstandigenschades  X   
Begeleiden, ondersteunen en adviseren van de schadebehandelaar/schaderegelaar in zelfstandigenschades  X   
Adviseren, analyseren en schadeberekeningen maken m.b.t. het verlies van arbeidsvermogen in minnelijke en gerechtelijke trajecten  X   
Beoordelen van analyses en schadeberekeningen van vakgenoten  X   
Het als adviseur/rekenaar bijwonen van besprekingen en/of zittingen waarbij (ook) het verlies van arbeidsvermogen aan de orde komt  X   
Het verzorgen van presentaties, cursussen en workshops op het vlak van zelfstandigenschades  X   
Optreden als schaderegelaar    X 

Elders op deze website staan uitgebreidere beschrijvingen van de door Pott Expertise aangeboden diensten.

Vragen over de dienstverlening van Pott Expertise? Bel 026-3646359.