Contact
Correspondentieadres
Pott Expertise
Postbus 36
6880 AA Velp

Telefoon
T 026-3646359
M 06-22604296

E-mail
pott@pottexpertise.nl
Als een opdrachtgever een nieuwe opdracht aan Pott Expertise wenst te verstrekken, dan kan dat op diverse manieren kenbaar worden gemaakt.

De meest eenvoudige manier is het toezenden van de relevante stukken uit een dossier, voorzien van een opdracht of vraagstelling. Hiervoor kan het bovenstaande postbusadres dan wel het bovenstaande mailadres worden gebruikt. Uiteraard kan er echter ook telefonisch een afstemming plaatsvinden over de toe te sturen stukken en de aard of omvang van de opdracht.

Pott Expertise is in geheel Nederland werkzaam.