Complexe arbeidsvermogenschades


Het maken van een actuariële schadeberekening, bijvoorbeeld met A-letsel, is niets anders dan het laatste stadium van een lang proces. En hoewel het van groot belang is om te weten wat je wel en niet moet invoeren, is dat laatste stadium niets anders dan het bedienen van een rekenmachine. Voor het bepalen van de omvang van complexe schades en het op een juiste wijze behandelen en berekenen van die schades, is echter meer nodig dan een goede rekenmachine.

Het analyseren en berekenen van complexe arbeidsvermogenschades vergt inzicht en kennis van vele aspecten. Behalve van medisch- en juridisch-causale aspecten, hangt de omvang van de schadevergoeding immers ook en vooral af van de wijze waarop de carrières zonder en met het schadeveroorzakende evenement worden bepaald. En juist dat vergt meer dan rekenkundige kennis.

Pott Expertise is van mening dat je van hoogvliegers geen laagvliegers moet maken, maar dat ook voor het omgekeerde geen plaats is. Dus als een slachtoffer voorafgaand aan het schadeveroorzakende evenement op een weinig succesvolle wijze opleidingen heeft gevolgd of een carrière heeft gehad die van ups en downs aan elkaar hangt, is er geen reden om hem of haar in de situatie zonder dat evenement een mooi en gestaag stijgend inkomen toe te kennen. Dát is dan namelijk niet de redelijke verwachting die volgens vaste jurisprudentie maatgevend dient te zijn voor de hypothetische arbeidssituatie. Indien iemand echter wél waardevolle opleidingen heeft afgerond en een goede en gedegen carrière heeft gehad, zal dat in de schadevergoeding eveneens tot uiting dienen te komen.

Mede door haar analytische vermogen, gecombineerd met een scherp inzicht in datgene wat strategisch en rekenkundig van belang is, kan met de adviezen en berekeningen van Pott Expertise grip en controle worden gehouden op de meest complexe arbeidsvermogenschades.