Actuariële schadeberekeningen


Actuariële schadeberekeningen zijn in het letselschadevak een bruikbare tool om de omvang van complexe letsel- en overlijdensschades vast te stellen. Met name bij duur- of toekomstschades, spelen actuariële berekeningen veelal een belangrijke rol.

Het maken van actuariële berekeningen vergt specifieke vaardigheden. Er zijn immers veel factoren die invloed hebben op de uitkomsten van deze berekeningen. Dat betreft dan niet alleen de bepaling van de uitgangspunten van de berekening, zoals het verloop van de carrières met en zonder ongeval (of overlijden), maar ook allerlei fiscale en rekenkundige aspecten.

Een procentje meer of minder, of het weglaten dan wel toevoegen van een fiscale of consumptieve aftrekpost, kan een groot effect hebben op de uitkomst van een berekening. In de praktijk worden echter zowel het individuele belang van de diverse aspecten als hun onderlinge samenhang vaak flink onderschat of zelfs in het geheel niet onderkend. Met als gevolg dat berekeningen vaak fors hoger (of lager) uitvallen dan wat realistisch is. Het belang om én de juiste uitgangspunten te bepalen én de juiste rekenkundige en fiscale factoren in een berekening op te nemen, is dan ook erg groot.

Pott Expertise heeft een brede en jarenlange ervaring in het maken van actuariële berekeningen, variërend van eenvoudig tot complex. Hetzelfde geldt voor het toetsen en becommentariëren van berekeningen van derden.

Voor het vervaardigen van haar actuariële berekeningen maakt Pott Expertise sinds 1 januari 2018 gebruik van Het RekenProgramma. Berekeningen van Pott Expertise worden bovendien altijd voorzien van een duidelijke en uitgebreid beargumenteerde onderbouwing.